Sju prosent av bedriftene i Oppland venter økning i sysselsettingen i 2016. Det er en nedgang fra ni prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor, ifølge NAVs bedriftsundersøkelse 2016.

Undersøkeselen kartlegger etterspørselen etter- og mangel på arbeidskraft, både fylkesvis og innenfor den enkelte næring. Ifølge rapportens forfattere er den estimerte mangelen på arbeidskraft i Norge 26.500 personer - rundt 700 av disse i Oppland.

Mens færre virksomheter i Oppland venter en økning i sysselsettingen, er tendensen omvendt i Hedmark: Der forventer 13 prosent av bedriftene nå økt sysselsetting, mot fem prosent i fjor.
 

Mangler folk i helsevesenet

Til tross for økende ledighet har likevel mangelen på arbeidskraft økt med 5 700 sammenlignet med samme tid i fjor. Mangelen på arbeidskraft er størst innenfor helse- og sosialtjenester. I denne næringen er mangelen estimert til 7 900 personer, ifølge rapportens forord.

På nasjonalt nivå mangler det også fagarbeidere innen bygg og anlegg, renholdere og salgsmedarbeidere. Det er lave sysselsettingsforventninger i norsk industri, men både innen bygg- og anlegg og i varehandelen meldes det om stabilitet og optimisme.