– Uforsvarlig skoleskyss

Barna mine Jonas (11) og Irèn (8) må skifte buss fire ganger hver dag for å komme til og fra skolen. Omlegginga etter nyttår fungerer ikke. Mandag sto 12 elever og ventet på en buss på Leira som aldri kom, forteller Siri-Kathleen Brenden.