Opplysningsvesenets fond eier den omstridte eiendommen som diskuteres utbygd på Aurdalsåsen. De har vurdert området som egnet for utbygging, men det var for 10 og 20 år siden

Opplysningsvesenets fond (OVF) eier 1000 mål på Aurdalsåsen. Fondet har utbyggingsavtaler på hele arealet på Aurdalsåsen. OVF forvalter omtrent 900 000 daa skog og utmark på landsbasis. Det gjør dem indirekte til en av landets største aktører innen hyttebygging. Nå vil de la utbygger Eivind Akervold utvikle Storstøllie øst, for å tjene mer penger på eiendommen på Aurdalsåsen.