ETNEDAL: Innlandet fylkeskommune har allerede startet på arbeidet med å utbedre fylkesveg 2442.

På strekningen mellom Smiugard og Lenningen er arbeidet med å renske opp grøftene allerede i gang.

Utskiftning av stikkrenner

Fra og med mandag starter også utskiftningen av stikkrenner på vegstykket Smiugard–Lenningen opp. Arbeidet er ventet å vare omtrent til 27. oktober.

Det er satt av om lag én million kroner til vedlikeholdsarbeidet på fylkesveg 2442.

Sjølve jobben er det Brødrene Dokken AS som er engasjert av fylkeskommunen til å gjøre.

Sju til sju

Arbeidet på vegen skal først og fremst foregå på dagtid, fra klokka 07 til 19, mandag til torsdag. Vegen kan også komme til å være helt stengt i kortere perioder.

– Når entreprenøren skifter stikkrenner, må vegen graves helt over, og da må den stenges for trafikk. Fylkesvegen kan derfor bli stengt i perioder på inntil to timer, hver gang ei stikkrenne blir skiftet ut, uttaler byggeleder Håvard Ødegård i Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Kveldsstengt

De dagene det utføres anleggsarbeid, kan det i noen tilfeller bli aktuelt å stenge vegen for å kunne fortsette arbeidet utover klokka 19.

– Vi forsøker å tilpasse gravearbeidet og skape minst mulig ulemper for trafikantene. Derfor stenger vi vegen mens det er minst trafikk. I de periodene vegen blir stengt, setter entreprenøren opp skilt ved Smiugardskrysset og Oppsjøkrysset for å varsle trafikantene, sier Ødegård i samme pressemelding.