Ord­fø­rar Knut Arne Fjell­tun: – På grunn av vi­ru­set må hyt­te­ne vera fol­ke­tom­me i pås­ka

Tors­dag et­ter­mid­dag ved­tok re­gje­rin­ga hyt­te­for­bod for utan­bygds hyt­te­ei­ga­rar. Ord­fø­rar i Nord-Aurdal, Knut Arne Fjell­tun, slår fast et det er heilt nød­ven­dig å ha fol­ke­tom­me hyt­ter i Nord-Aurdal i pås­ka.