Ordførar Haldor Ødegård i Vestre Slidre: – Det kan bli tillitskrevjande og arbeidskrevjande etterarbeid når departementet overlèt til kommunane å avgjera økonomiske og praktiske løysingar

Avisa Valdres har teke ein prat med ordførar Haldor Ødegård i Vestre Slidre, som allereie har kommentert saka på Facebook. Men til avisa Valdres seier han at han er spent på om etterarbeidet kan løysast på ein enkel måte eller om det blir advokatmat.