Ordførar Haldor ville gje pengar til Høre/Vestre Slidre Røde Kors – politikarane var ikkje vonde å be

Vestre Slidre kommune fekk inn 19 søknadar om kulturmidlar for 2020. Her kan du sjå kven som får, og ikkje får støtte.