Ordførar Knut Arne Fjelltuns tale

Av

Her er tala ordførar i Nord-Aurdal, Knut Arne Fjelltun, heldt 17. mai 2020. Tala er skriven på hans eigen valdresdialekt.