Ordførar Odd Erik Holden (Sp): – Fagmiljøet vi har på Løken i dag er eit fundament for utvikling av eit nasjonalt senter for fjellandbruket

– Eg vil ta tak i dei positive signala i innstillinga frå næringskomiteen, når det gjeld støtta til utviklinga i fjellandbruket og kor viktig det er med auka norsk matproduksjon og sjølvforsyning.