Ordfører Fjelltun til NRK: Bare 17 biler kjørte opp til Aurdalsåsen

NRK har tatt en telfonrunde til en rekke fjellkommuner for å høre hvordan trafikken er denne helgen, etter at forbudet trådte i kraft.