Apotekforeningen:- Oppland er på pilletoppen

Hedmarkingene topper, men opplendingene er ikke langt unna når det kommer til medisinbruk.