NORD-AURDAL: Tirsdag morgen ble det klart at kveldens lysløyperenn og Skrautvålsprinten er avlyst etter en beslutning tatt av kommuneoverlegen. Samtidig holdes skolene åpne, folk går på jobb, og samles rundt kafébord. Det er ikke aktuelt å tømme gatene for liv. Samtidig er vi inne i en helt spesiell situasjon der Norge forsøker å minimere konsekvensene av koronaepidemien.

– Å gå på kino er ikke noe folk må gjøre. Det er således fristende å ta en beslutning om å stenge kinoen på Fagernes umiddelbart. Men er det nødvendig? Hva gjør kommuner i resten av Norge der de har kino? Dette er virkelig et godt eksempel på mangelen på nasjonal styring, sier Jahr. Som mener det fortsatt er trygt å gå på kino.

Klar oppfordring

Jeg ber befolkningen om å ikke planlegge arrangementer med mange mennesker før vi vet hvordan epidemien bærer i veg, sier Jahr. Som også må vurdere alt som kommer opp av møter og arrangementer i kommunen framover.

– For eksempel Gjensidige Valdres Cup i storhallen. Her er det tatt beslutning om avlysning i dag, all den tid vi ikke ser tegn til redusert risiko for spredning. Det er mer sårbart inne i en hall enn ute i løypene.

Ikke eksakt grense

Jahr vil ikke antyde noen spesifikk grense for hvor store arrangementer skal være før han setter foten ned. Men tenker på 100 som en mulig grense.

– Men der kommer kinoen igjen. Det blir inkonsekvent å la hundrevis sette seg i en sal ett sted i kommunen, og samtidig nekte grupper å samles andre steder, sier Jahr, og har ikke noen bedre rettesnor enn å foreta en individuell vurdering for hvert arrangement.

– Jeg tenker det beste i veldig mange tilfeller vil være å avlyse, dersom sammenkomster ikke er av veldig viktig karakter.