Øystre Slidre Bonde og Småbrukarlag støttar etablering av Nye Løken gard

Øystre Slidre Bonde og Småbrukarlag skriv i ein e-post til Øystre Slidre kommune at dei støttar planane om ei vidareutvikling av Nye Løken gard og etablering av Nye Løken gard AS. Bonde- og småbrukarlaget vil gå inn med 10.000 kroner, men skriv også at det viktigaste er at dei som eit av faglaga innan landbruk, støttar denne prosessen.