Øystre Slidre: Desse blir meddomarane i Valdres jordskifterett og Valdres tingrett. Sjå namna her

Øystre Slidre kommunestyre har vedteke kven som skal vera meddomarar og skjønsmenn for perioden 2021 til 2024.