Øystre Slidre er ein av mange kommunar som ikkje har nokon som er smitta av korona. Tiltaksplanen er klar

Rådmann Jostein Aanestad fortel at Øystre Slidre kommune har ein god plan om nokon skulle få koronasmitte. Så langt er det berre Nord-Aurdal og Etnedal som har fått koronasmitta personar i Valdres. Men, med oppheva hytteforbod er utfarten stor til turistkommunane Øystre Slidre.