Øystre Slidre: Alle folkeregistrerte personar i Øystre Slidre vil bli kontakta pr. telefon eller sms om vaksinering, opplyser kommunen. Det skjer rundt 10 til 14 dagar før vaksineringsdato. Kommunen skriv at det er viktig at dei som får ein slik SMS, svarar på den. Dei som har takka nei tidlegare, men har ombestemt seg, må ta kontakt.

«Merk at kommunen ikkje har ansvar for å vaksinere turistar eller dei som har fritidsbustad. Desse må få tilbod om vaksine i eigen kommune», skriv kommunen.

«Me forstår at dykk er utolmodige, men alle vil få tilbod om vaksine, når det etter nasjonale retningslinjer er din tur. Det er særs viktig at alle forstår at dei må nytte tilbodet når dei får det, dette for å redusere arbeidsmengda med logistikk», avsluttar Øystre Slidre kommune.

Prioriteringsrekkefølgen

1. Beboere i sykehjem.

2. Alder 85 år og eldre.

3. Alder 75–84 år.

4. Alder 65–74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

5. Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

6. Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander.

7. Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander.

8. Alder 55–64 år.

9. Alder 45–54 år.

10. Alder 18–24 år og 40–44 år.

11. Alder 25–39 år.