Øystre Slidre helsetun er i rute: Her har 50 mann sitt daglege virke

AS Valdresbygg ligg framfor tidsskjema for byggjeprosjektet Øystre Slidre helsetun, trass smittevernomsyn i desse koronatider. No kan dei etter kvart flytte arbeidsstokken sin over til nabotomta, for der skal Coop Prix Heggenes utvide sitt butikkareal.