40 mann i arbeid på Øystre Slidre helsetun: Om ti månader skal det stå ferdig

Øystre Slidre helsetun vart dyrare enn planlagt, men no byrjar bygget for alvor å ta form. Innerveggane er i ferd med å koma opp og kjernedelen av bygget er lukka og har fått på varme.