Øyst­re Slidre kom­mu­ne har valt Metos AS for le­ve­ran­se av inn­rei­in­gar til stor­kjøk­ke­net i Øyst­re Slidre hel­se­tun

"Det er liten tvil om at alle leverandørar kan levere det produktet vi etterspør. Metos AS er desidert størst og såleis mest robust", skriv Øystre Slidre kommune i val av leverandør av storkjøkken til det nye Øystre Slidre helsetun. Metos AS er lågast i pris med 1.796.150 kroner.