Øystre Slidre kommune vil inngå rammeavtale om pukk og grus med to lokale leverandørar

Øystre Slidre kommune sende ut tilbodsgrunnlag for rammeavtale til tre lokale leverandørar av pukk og grus. To av leverandørane har levert tilbod og kommunen vil no inngå ei rammeavtale med Nordtorp Grustak AS og Fjelltun Sandtak og transport AS.