Øystre Slidre kommune ynskjer næringsutvikling gjennom busetting og innovasjon

Artikkelen er over 1 år gammel

Øystre Slidre kommune ynskjer å forsterka den positive folketals- og næringsutviklinga kommunen har hatt, og har engasjert konsulentfirmaet BDO i eit prosjekt for å sjå på kva faktorar som er avgjerande for å styrke busettinga, auke innovasjonsevna og stimulere næringsutviklinga.