Ikkje einige om skitrasé og bru over Beitestølsvegen

Formannskapet utsette å vedta reguleringsplanen for skibru over Beitestølsvegen og kvar løypetraseen skal gå. Utbyggjarane og grunneigarane meiner deira synspunkt ikkje har kome godt nok fram og det ligg an til ei synfaring for å sjå nærare på dette. Beitestølsvegen går mellom Beitostølen og ned mot Beito.

Artikkeltags