Reguleringsplan for Beitostølen sentrum: Planar om eit parkeringshus på tre etasjar i sentrum

Beitostølen Invest er i gang med ein ny reguleringsplan for Beitostølen sentrum. Dette planarbeidet blir utført av Areal Pluss og hensikten er å finne trafikksikre løysingar, handtere overvatn og få eit meir estetisk og tiltalande sentrum. Eit av aktuelle tiltak er eit parkeringshus på tre etasjar rett sør for Bitihorn Leiligheter.