Klage på dette miljøtorget har gått til Fylkesmannen

VKR ynskte å etablere miljøtorget før Beitosprinten og World Cup. Med bakgrunn i dette søkte VKR om dispensasjon for etablering av miljøtorg, noko rådmannen gikk inn for. Det har ein hyttenabo klaga på og saka ligg no hos Fylkesmannen.

Artikkeltags