Bei­to­stø­len Ut­vik­ling er un­der end­ring, men Bjarne Budal (Ap) er klar på si eiga rolle: – Eg blir ik­kje med i det nye sty­ret, seier han

Artikkelen er over 1 år gammel

Bjar­ne Bu­dal sit både i for­mann­ska­pet og kom­mu­ne­sty­ret i Øyst­re Slidre, men er òg med i ar­beids­grup­pa for eit nytt Bei­to­stø­len Ut­vik­ling. Selskapet er i end­ring frå eit SA til eit AS, men når det blir ekst­ra­or­di­nært års­mø­te i ja­nu­ar 2020, så seier Budal at han ikkje blir med i det nye styret.