Rådmannen ville gje 3213 kroner til TV-aksjonen, men formannskapet nær firedobla beløpet

Øyst­re Slidre kom­mu­ne vil gje 12.000 kro­ner til TV-ak­sjo­nen. Det har for­mann­ska­pet ved­te­ke, sjølv om rådmannen innstilte på å gje ei kroner per innbyggjar. Det tilsvarar 3213 kroner.