Var­sel om plan­lagt til­syn i Øyst­re Slidre kom­mu­ne

Øyst­re Slidre kom­mu­ne har fått var­sel om plan­lagt til­syn, som går på retts­trygg­leik til pa­si­en­tar i sju­ke­heim og bruk av tvang i so­ma­tisk hel­se­hjelp. Til­sy­net gjeld Øyst­re Slidre sju­ke­heim og vil bli gjen­nom­ført 11 til 13. juni.