Set i gang med reguleringsplan for Sygnemyradn næringsområde i Heggenes

Artikkelen er over 1 år gammel

Øyst­re Slidre kom­mu­ne har vars­le Opp­land fyl­kes­kom­mu­ne om ut­ar­bei­ding av plan for Sygnemyradn næ­rings­om­rå­de. Dei ynskjer ar­keo­lo­gisk re­gist­re­ring, før det kan vedtakast ein re­gu­le­rings­plan for om­rå­det.