Lei­leg­heits­bygg i Solhauglie: Må­let med pla­nen er å styr­ke sent­rums­ut­vik­lin­ga ved Rogne sku­le

Kom­mu­nen har ut­ar­beidd for­slag til re­gu­le­rings­pla­nen for Solhauglie 3. Må­let med pla­nen er å styr­ke sent­rums­ut­vik­lin­ga ved Rogne sku­le ved å leg­gje til ret­te for lei­leg­hei­ter.