For­mann­ska­pet sa nei til at Ivar Rogne får kjø­pe ut­marks­tei­gar av Per Otto Ot­ter­ness

Hyt­te­ut­byg­gjar på Bei­to­stø­len, Ivar Rogne, fekk av­slag i for­mann­ska­pet på å kjø­pe tre ut­marks­tei­gar. Det­te er grunn­gje­ve med at tei­ga­ne bør av­hen­dast til land­bruks­ei­ge­do­mar som gren­ser inntil.