Er denne ski­garden rundt hyt­ta i Grønolslie lovleg?

To na­b­oar har kla­ga på ein grunneigar i Grønolslie som har sett opp ein ski­gard rundt tom­ta si. Saka var oppe i for­mann­ska­pet og po­li­ti­ka­ra­ne mei­ner at ski­gar­den er lov­leg og i sam­svar med re­gu­le­rings­føre­seg­na.