– Vi i Heg­ge­bø kjem til å fort­set­te å dri­ve fri­lufts­bar­ne­ha­ge i Øyst­re Slidre

Kris­tin Krog­vold Fyst­ro sit i kom­mu­ne­sty­ret i Øyst­re Slidre kom­mu­ne, men er også sty­re­lei­ar i Heg­ge­bø Fri­lufts­bar­ne­ha­ge SA. Ho var in­ha­bil i saka om bar­ne­ha­ge­struk­tur, men har sendt inn eit innlegg i høyringsrunden frå bar­ne­ha­gen, sig­nert Fyst­ro sjølv.