Bud­sjett­sprekk: Re­ha­bi­li­te­ring av svøm­me­bas­sen­get vart 1,1 mill. dy­ra­re

Artikkelen er over 1 år gammel

Kom­mu­ne­sty­ret i Øystre Slidre måt­te løy­ve over 1,1 mil­li­o­nar kro­ner ekstra til om­byg­ging av sym­je­hal­len ved Øyst­re Slidre ung­doms­sku­le. – Dette er graverande, sa Arnfinn Beito om budsjettsprekken.