Kom­mu­nen har inn­gått sam­ar­beids­av­ta­le med hyt­te­laga i Øyst­re Slidre

Øyst­re Slidre kom­mu­ne har inn­gått eit sa­mar­beid med dei uli­ke hyt­te­laga og hyttevellaga i kom­mu­nen med mål om å ha mø­ter to gon­ger i året. Der skal dei drøf­te uli­ke tema som opp­tek hyt­te­ei­ga­ra­ne og kom­mu­nen.