"Tolv år i Øystre Slidre kommune er over. Ein stor del av eit arbeidsliv og ein leiars livsverk"

Rådmann Øivind Langseth overlet snart plassen sin til Jostein Aanestad. I årsmeldinga til Øystre Slidre kommune for 2018, skriv han nokre takkeord. Årsmeldinga kjem opp som sak i formannskapet og kommunestyret.

Artikkeltags