Rådmannen varslar sak mot tidlegare arbeidsgjevar: – Det­te har ik­kje noko med for­hol­det mel­lom Jo­stein Aane­stad og Øyst­re Slidre kom­mu­ne å gje­re

Sist veke vart det kjend at råd­man­nen i Øyst­re Slidre, Jo­stein Aane­stad, vars­lar søks­mål mot sin tid­le­ga­re ar­beids­gje­var Sogn­dal kom­mu­ne. Det­te gjer han som følg­je av vars­lings­saka in­nan bar­ne­ver­net i Sogn­dal. Tre andre lei­a­rar er med på det vars­la søks­må­let. Avisa Vald­res har spurd ord­fø­rar Odd Erik Hol­den om kva han mei­ner om det­te.