Politikarane i Øystre Slidre måtte vedta tøffe kutt for 2020: Ting­vang bar­ne­ha­ge er ute av bud­sjet­tet

Råd­man­nen la fram for­slag om auka inn­te­ning og inn­spa­rin­gar på ti mil­li­o­nar kro­ner for 2020 for Øyst­re Slidre kom­mu­ne. Over­skri­din­ga­ne på 33,8 mil­li­o­nar kro­ner ved Øyst­re Slidre hel­se­tun er noko kom­mu­nen dreg med seg inn i det nye året. End­ring i bar­ne­ha­ge­struk­tu­ren ved å leg­gje ned Ting­vang bar­ne­ha­ge vil gje ei inn­spa­ring på 1,6 mil­li­o­nar kro­ner per år.