Fyrst gjekk rådmannen av med pensjon, no sluttar økonomisjefen

Øko­no­mi­sjef Ole Martin Alf­stad (54) slut­tar i Øyst­re Slidre kom­mu­ne et­ter 22 år. Han går over i same stil­ling i Vang kom­mu­ne. – Eg fekk eit godt til­bod frå Vang kommune og tida var moden for det, sei­er Alf­stad.