Valgkampmåling: Senterpartiet får reint fleirtal i Øystre Slidre

I ei val­kamp­må­ling går Sen­ter­par­ti­et med ord­fø­rar­kan­di­dat Odd Erik Hol­den (50) fram hei­le tjue pro­sent­po­eng og ham­nar på 49,9 pro­sent i Øyst­re Slidre. Ord­fø­rar­kan­di­dat og Bjar­ne Bu­dal (56) i Ar­bei­dar­par­ti­et må gje­re ein skik­ke­leg jobb fram mot val­et, for Ap tapar 18 pro­sent­po­eng og kan mins­te sty­rin­ga et­ter tjue år ved mak­ta. Ap får 28,6 pro­sent­po­eng.