Des­se skal sit­je i råd og ut­val i Øyst­re Slidre kom­mu­ne dei neste fire åra

Kom­mu­ne­va­let er over og no er for­de­lin­ga av råd og ut­vald er gjen­nom­ført i Øyst­re Slidre kom­mu­ne. Sjå kven som er vald for åra 2019 til 2023, el­ler som er inn­stilt av formannskapet til det komande kom­mu­ne­sty­remøtet.