Ved ein 50-årsflaum aukar Vinda med tre meters høgde

Øystre Slidre kommune er i ferd med å utarbeide ein reguleringsplan som skal leggje til rette for å utvide Raubrøtmoen industriområde. Der blir flaumfaren vurdert, for Vinda kan bli stor og kan stige med over tre meters høgde i vårflaumen.