ØYSTRE SLIDRE: Kommunenskriver på sine hjemmesider at det har vært et godt samarbeid med næringen, hytteeierne gjennom hyttevellagene og kommunen helt siden nasjonale vedtak som regulerer bruken av hytter kom. Dette samarbeidet ønsker kommunen å videreføre også etter at hytteforbudet oppheves.

Øystre Slidre ber sine fritidsboliginnbyggere om å innrette seg etter disse forholdsreglene når de oppholder seg på hytta:

– Følg alle reglene om god håndhygiene og hosteregler. Bare vær sammen med dine nærmeste i fritidsboligen eller på tur, med god avstand til hverandre. Husk at det ikke er lov med samlinger med mer enn fem personer.

– Må du innom en butikk for å handle, reis en person fra hver familie, gjør unna all handlingen på en handletur, hold god avstand til de andre i butikken og bruk de hygienetiltakene som butikken har lagt til rette for. Prøv å legg handlingen ut over dagen, slik at ikke alle kommer i butikkene likt.

– Er du i ferd med å bli syk, reis tilbake i egen bil til bokommunen. Kommunen har ikke kapasitet til testing av mulig smittede personer som ikke er fastboende.

Virksomheter i kommunen som driver med servering vil passe på at servering av mat skjer innenfor de nasjonale reglene for matservering. Skiheisene på Beitostølen og i Raudalen åpnes ikke igjen før sommeren.

De andre kommunene i Valdres oppfordrer sine innbyggere til å følge nasjonale råd og retningslinjer, noe Øystre Slidre i tillegg gjør.