Øystre Slidre SV inviterer til tur ut i naturen på FNs miljødag 5. juni

Dale: - Vi ser på kulturlandskap i Dale onsdag, forteller Bjørn Kjensli.

Dale: - Vi ser på kulturlandskap i Dale onsdag, forteller Bjørn Kjensli. Foto:

Øystre Slidre SV inviterer til tur ut i naturen på FNs miljødag 5. juni. De ser på kulturlandskap i Dale.

DEL

Øyst­re Slidre: – Vi ser på kul­tur­land­skap i Dale og mø­tes ved Jo­ker, Heg­ge­nes kl. 18.00 el­ler Skam­me­stein kl. 18.45 for å kjøre sam­men. Na­tur­mang­fold er tema for tu­ren, for­tel­ler Bjørn Kjens­li.

In­for­ma­sjo­nen kom ikke tids­nok til å kom­me med i avi­sa Vald­res tirs­dag.

Her kan du lese hva Øystre Slidre SV mener om framtida:

Artikkeltags