ØYSTRE SLIDRE/NORGE: Tidligere denne måneden kom regjeringa med beslutninga om å tilby koronavaksine til ungdom i alderen 12 til 15 år.

Dette etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Nå tilbyr Øystre Slidre kommune koronavaksine til aldersgruppen allerede kommende onsdag.

Vaksineres på skolene

Koronavaksineringa vil foregå på skolene i kommunen.

For ungdomsskolen vil vaksinering gjennomføres onsdag i uke 38, imens vaksinering av elever på barneskolen vil bli gjennomført onsdag i uke 39.

Elever født i 2006, 2007, 2008 og i 2009 (som har fylt 12 år) vil få tilbud om vaksine. De som er født i 2009, men som ennå ikke har fylt 12 år, vil få tilbud senere.

I første omgang vil aldersgruppen kun tilbys én vaksinedose.

FHI påpeker at denne aldersgruppen har svært god effekt av vaksinen, og at effekten for dem sannsynligvis vil vare lengre etter én dose enn den gjør hos voksne.

Barnet har rett til å bli hørt

For vaksinering av barn og unge i alderen 12 til 15 år, kreves det samtykke fra den eller de som har foreldreansvar.

På regjeringas og kommunens sider understrekes likevel barnets rett til å bli hørt i beslutninger som gjelder deres egen helse.

Kommunen opplyser videre om at samtykkeskjema og egenerklæring blir sendt med eleven hjem.

Disse må fylles ut og leveres til skolen i lukket konvolutt senest fredag 17. september.