Snø­de­po­ni­et på Bei­to­stø­len som lig­ner mer en søp­pel­fyl­ling

Avisa Vald­res har også tid­li­ge­re skre­vet om snø­de­po­ni­et i Bam­se­li­svin­gen noen ki­lo­me­ter sør for Bei­to­stø­len. Også i år har re­dak­sjon­en mot­tatt tips om hvordan det ser ut.