Øystre Slidre: Traktorensto ute på et jorde, helt i kanten av skogen og nær et gårdsbruk. Det var således stor fare for spredning, i og med at det er så ekstremt tørt, sier Bård Sørumshaugen ved politiet i Valdres.

– Nok en gang var det årvåkenhet fra publikum som avverget en større brann. Traktoren, en 1978-modell, hadde vært i bruk i går kveld. Så ble den parkert og har stått stille siden. Mest sannsynlig er det en teknisk feil i det elektriske anlegget som har forårsaket brannen. Heldigvis så en oppmerksom forbipasserende at det brant, og fikk varslet politi og brannvesen før ilden fikk fyr i bakken, sier Sørumshaugen.