Lite godvêr - men flott til fjells

"A! kjære Bymann gakk ei stjur og stiv, men kom her up og kjenn eit annat Liv!", skreiv Aasmund O. Vinje i diktet Til fjells. Rådet går også til bygdefolket.