Ben­te Oxhovd er Øyst­re Slidre Høg­re sin topp­kan­di­dat ved kom­mu­ne­va­let

Bente Oxhovd er Øystre Slidre Høgre sin ordførarkandidat, medan Gunnar Thue går for ei ny periode. Det same gjer Hanne Svendsen. Deretter kjem det fleire yngre på nominasjonslista før kommunestyre- og fylkestingsvalet til hausten.