Visning i Robølshøvda

Vêrgudane spelte ikkje på lag laurdag, då Robølshøvda Hyttegrend inviterte til fyrste visning i feltet der det er hogga og rydda for dei 37 fyrste hyttetomtene. Men dei seks grunneigarane bak planane lovar mange visiningar framover, ikkje minst i haustferien.