- Jeg og fotograf Reidar Gregersen var med fugleforskere og fanget blåstruper og løvsangere i nett, forteller programleder Kari Toft.

Forsker Arild Johnsen ved Naturhistorisk museum UiO har holdt til der i mange år og har etterhvert mye kunnskap om blåstrupenes kjønnsliv, utroskap og levealder etter sæd- og blodprøver de har analysert. Dette er grunnforskning som også kan ha betydning for å forstå menneskelig aldring bedre.

Toft forteller at i tillegg til opptakene på Valdresflye vil programmet inneholde mange nye seervideoer.

Felles for alle innslagene i det første programmet i høstens serie er at det handler om drifter.